Spis treści
   

SAMOLOTY I SZYBOWCE:

  
  

Czajka

SG-21 Lwów JD-2 WR-1

CZAJKA
Szybowiec szkolny, 1931, Antoni Kocjan

SG-21
Szybowiec wyczynowy, 1931, Szczepan Grzeszczyk

JD-2
Samolot sportowy, 1926, Jerzy Drzewiecki
WR-1
Samolot sportowy, 1927,
Stanisław Rogalski, Stanisław Wigura

SP-1

RWD-1 RWD-2 RWD-3

PS-1
Samolot sportowy, 1928, Stanisław Prauss

 RWD-1
Samolot turystyczno-sportowy, 1928, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura
RWD-2
Samolot turystyczno-sportowy, 1929, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-3
Samolot łącznikowy, 1930, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-4

RWD-5
RWD-6
RWD-7

RWD-4
Samolot turystyczno-sportowy, 1930, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-5
Samolot turystyczno-sportowy, 1931, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-6
Samolot sportowo-zawodniczy, 1932, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura
RWD-7
Samolot rekordowy, 1931, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-8

RWD-9 RWD-10 RWD-11

RWD-8
Samolot szkolny, 1933, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki, Stanisław Wigura

RWD-9
Samolot turystyczno-sportowy, 1933, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-10
Samolot akrobacyjny, 1933, Jerzy Drzewiecki
RWD-11
Samolot pasażerski, 1936, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki

RWD-12

RWD-13 RWD-14 RWD-15

RWD-12
Niezrealizowany projekt samolotu obserwacyjnego, 1933, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki

RWD-13Samolot turystyczno-sportowy, 1935, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-13S
Samolot sanitarny, 1937, Bronisław Żurakowski
RWD-14
Samolot obserwacyjny, 1935, Stanisław Rogalski, Jerzy Drzewiecki
RWD-15
Samolot turystyczno-dyspozycyjny, 1937, Stanisław Rogalski
RWD-15 S
Samolot sanitarny, 1938, Stanisław Rogalski

RWD-16

RWD-16 bis RWD-17 RWD-18

RWD-16
Samolot eksperymentalny, 1936,
Andrzej Anczutin

RWD-16 bis
Samolot turystyczno-sportowy, 1938,
Andrzej Anczutin
RWD-17
Samolot treningowo-akrobacyjny, 1937, Jerzy Drzewiecki, Bronisław Żurakowski
RWD-17 W
Wodnosamolot treningowo-akrobacyjny, 1938, Stanisław Rogalski, Bronisław Żurakowski
RWD-17 bis
Samolot szkolno-akrobacyjny, 1939, Bronisław Żurakowski
RWD-18
Projekt samolotu dyspozycyjnego, 1938,
Leszek Dulęba, Tadeusz Chyliński

RWD-19

RWD-20 RWD-21 RWD-22

RWD-19
Samolot rekordowy, 1938,
Jerzy Drzewiecki, Tadeusz Chyliński

RWD-20
Samolot doświadczalny, 1937,
Bronisław Żurakowski
RWD-21
Samolot turystyczno-sportowy, 1939,
Andrzej Anczutin
RWD-22
Projekt wodnosamolotu patrolowo-torpedowego, 1939, Stanisław Rogalski, Andrzej Anczutin,
Leszek Dulęba

RWD-23

RWD-24 RWD-25  

RWD-23
Samolot szkolny, 1939,
Andrzej Anczutin

RWD-24
Projekt samolotu bombowego, 1939, Stanisław Rogalski, Andrzej Anczutin,
Leszek Dulęba
RWD-25
Projekt samolotu myśliwskiego, 1939,
Jerzy Drzewiecki, Tadeusz Chyliński, Henryk Milicer
 

 

PRACOWNICY DOŚWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH:

   
  

Andrzej Anczutin

Antoni Bien    Kazimierz Chorzewski

Andrzej ANCZUTIN
(1909 - 1978)
konstruktor

Antoni BIEŃ
(1899 - 1982)
magazynier, urzędnik

Stanisław BIEŃ
(... - ...)
pracownik fizyczny
Kazimierz CHORZEWSKI
(1903 - 1977)
pilot doświadczalny

Tadeusz Chylinski

Kazimierz Chorzewski Wladyslaw Czarnecki

Tadeusz CHYLIŃSKI
(1911 - 1978)
konstruktor

Antoni CIEŃSKI
(... - ...)
kierownik produkcji

Stanisław CIERNIAK
(1908 - 1993)
technik
Władysław CZARNECKI
(1909 - 1945)

robotnik
 
Jerzy Drzewiecki
Leszek Duleba  
CZUWARA
(... - 194...)

...

Jerzy DRZEWIECKI
(1902 - 1990)

konstruktor, pilot doświadczalny

Leszek DULĘBA
(1907 - 1987)
konstruktor
FIGATOWSKI
(... - ...)
warsztatowiec
 
P. GADOMSKI
(... - ...)
technik
Jan GAŁAJ
(1912 - 1984)
monter

Tadeusz GAŁAJ
(1912 - 1988)
monter

Jan GĘBICKI
(1901 - 1940)
pilot doświadczalny
     
Stanisław GRABOWSKI
(1913 - ...)
urzędnik
Wacław HAŃSKI
(... - 1939)
kierownik blacharni
Jan IDŹKOWSKI
(1910 - 1941)
konstruktor
Wacław JAKUBOWSKI
(... - ...)
konstruktor
Antoni Kocjan
Bolesław JANKOWSKI
(1905 - 2001)
szef montażu

KIELAN
(... - ...)
warsztatowiec

Antoni KOCJAN
(1902 - 1944)
konstruktor

KONIK
(... - ...)
warsztatowiec

   
Edward KRAWCZYK
(1909 - 1990)
technik
Stanisław KROWACKI
(... - ...)
kierownik biura warsztatowego
Mirosław KRUSZYŃSKI
(... - ...)
konstruktor

Janusz KUKUCKI
(1915 - 2003)
konstruktor

  Stanislaw Rogalski  
Stefan LACHKY
(1891 - 1965)
majster stolarski
LIPIEC
(... - ...)
warsztatowiec
Eugenia LIROWA
(... - ...)
sekretarka Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych
Rudolf MACKE
(... - ...)
konstruktor
 
Aleksander Onoszko
Klemens MADANY
(1907 - 1981)
mechanik

Henryk MILLICER
(1915 - 1996)
konstruktor

Aleksander ONOSZKO
(1910 - 1994)
pilot doświadczalny

Leszek OSTOJA-OWSIANY
(1919 - 2008)
ślusarz
  Eugeniusz Przysiecki Stanislaw Rogalski

Wanda PERETIATKOWICZ
(1897 - 1978)
sekretarka
Eugeniusz PRZYSIECKI
(1910 - 1943)
pilot doświadczalny
Stanisław ROGALSKI
(1904 - 1976)
konstruktor

Władysław SKURA
(... - ...)
pracownik fizyczny

     
Stanisław SOKOŁOWSKI
(1904 - ...)
warsztatowiec
Tadeusz SPRZEDNICKI
(... - ...)
technik
SREBRZYŃSKI
(... - ...)
warsztatowiec
Tadeusz SUPRYN
(... - ...)
pracownik fizyczny
   

Jerzy Wedrychowski

Zbigniew SZELISKI
(1900 - 1965)
prokurent
Henryk TOMASZEWSKI
(... - ...)
konstruktor
TYMIŃSKI
(... - ...)
kierownik tapicerni

Jerzy WĘDRYCHOWSKI
(1902 - 1961)
dyrektor Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych

Stanislaw Wigura Bronislaw Zurakowski

 

 
Stanisław WIGURA
(1901 - 1932)
konstruktor
Bronisław ŻURAKOWSKI
(1911 - 2009)
konstruktor

 

PRODUKCJA SAMOLOTÓW I SZYBOWCÓW:

  
1923 - 1932

1933 - 1934

1935 - 1936

1937

1938

1939

Wykaz prototypów

 

HISTORIA WARSZTATÓW:

  
W Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Politechniki Warszawskiej

Na Okęciu

Rozkwit, sukcesy i upadki

Niespełnione plany

Wojna

W Turcji

Wojenne straty

 

BIBLIOGRAFIA:

 

praca zbiorowa - Piętnastolecie LOPP, wydanie specjalne, Zarząd Główny LOPP, Warszawa 1938
praca zbiorowa - Warszawa we wrześniu 1939 roku - Obrona i życie codzienne, wydanie I, Rytm, Warszawa 2004
Berkowicz Magdalena - Stefania Wojtulanis-Karpińska "Aviomama", wydanie I, ZP Grupa, Warszawa 2009
Chorzewski Kazimierz - Z dawnych lotów, wydanie I, MON, Warszawa 1975
Cynk Jerzy B. - Polskie lotnictwo myśliwskie w boju wrześniowym, wydanie I, AJ Press, Gdańsk 2000
Damsz Jerzy - Lwowskie Puchacze - wspomnienia lotnika, wydanie I, Znak, Kraków 1989
Dulęba Leszek, Glass Andrzej - Samoloty RWD, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1983
Glass Andrzej, Chwałczyk Tadeusz - Samoloty PWS, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1990
Glass Andrzej - Wrześniowe straty, wydanie I, Mirage, Warszawa 2001
Glass Andrzej - Antoni Kocjan szybowce i walka z bronią "V", wydanie I, MLP, Kraków 2002
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom I, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2004
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom II, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2007
Glass Andrzej - Polskie konstrukcje lotnicze - tom III, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2008
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopański - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 1, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2009
Glass Andrzej, Tomasz J. Kopański - Polskie konstrukcje lotnicze - tom IV cz. 2, wydanie I, Stratus, Sandomierz 2011

Glass Andrzej, Woźniak Piotr - Samolot turystyczny RWD-13, wydanie I, MLP, Kraków 2004
Gretzyngier Robert, Matusiak Wojtek, Wójcik Waldemar, Zieliński Józef - Ku czci poległych lotników 1939 - 1945, wydanie I, Altair, Warszawa 2006
Janczak Andrzej R. - Przez ciemnię nocy, wydanie I, Redakcja Przeglądu WLiOP, Poznań 1997
Jędrzejewski Jerzy - Polscy piloci doświadczalni, wydanie I, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2014
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom I, wydanie I, VEDA, Warszawa 1996
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom II, wydanie I, VEDA, Warszawa 1997
Kasprzycki Jerzy - Korzenie miasta - tom IV, wydanie I, VEDA, Warszawa 1999
Kędzierski Janusz - Z kabiny obserwatora, wydanie II, MON, Watszawa 1975
Kochanowski Marek - Historia Aeroklubu Gdańskiego, wydanie I, Gdańsk 1999
Krzyżan Marian - Międzynarodowe turnieje lotnicze 1929 - 1934, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1988
Łozińscy Maja i Jan - Sport lotniczy w przedwojennej Polsce, wydanie I, Tenten, Warszawa 1994
Malak Edward - Prototypy samolotów bojowych, Polska 1936-1939, wydanie I, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1990
Meisner Janusz - Żwirko i Wigura, wydanie II, Iskry, Warszawa 1965
Morgała Andrzej - Samoloty wojskowe w Polsce 1924 - 1939, wydanie I, Bellona, Warszawa 2003
Olejko Andrzej - Szybowce nad Bieszczadami, wydanie I, Bosz, Lesko 1998
Onoszko Aleksander - Mimo wszystko latać, wydanie I, Altair, Warszawa 1993
Prauss Stanisław - Z Zakopanego do Staglane, wydanie I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996
Rychter Witold - Skrzydlate wspomnienia, wydanie I, WKŁ, Warszawa 1980
Schier Wacław - Challenge sukces RWD, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
Solak Bolesław Jan - Joga słońca, wydanie I, Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 1994
Sołtyk Tadeusz - Dwa żywioły, dwie pasje, wydanie I, Altair, Warszawa 2000
Sołtyk Tadeusz - Błędy i doświadczenia w konstrukcjach lotniczych, wydanie I, WKiŁ, Warszawa 1986
Subotkin Wacław - Z kart historii polskiego lotnictwa, wydanie I, KAW, Szczecin 1985
Zieleziński Józef - Wszystko już było ..., wydanie I, Przegląd Lotniczy / Aviation Revue, Warszawa 2003
Żwirko Henryk - Zwycięzca turnieju, wydanie I, Echo, Warszawa 2002