HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-9

RWD-9

Trzy polskie RWD-9 sfotografowane na Lotnisku Mokotowskim podczas Challenge'34. Na pierwszym planie stoi SP-DRD Jerzego Bajana, a za nim SP-DRC Stanis³awa P³onczyñskiego. W oddali ko³uje SP-DRB Henryka Skrzypiñskiego.

 

(zdjêcie: Aeroplan)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.