HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-9

Prawa strona zachowanego do dziœ steru kierunku RWD-9 (SP-DRA) Pod kamufla¿em hiszpañskiego lotnictwa wojskowego widaæ oryginalne srebrne malowanie z czerwonym elementem dekoracyjnym oraz literami RW.

 

 

(zdjêcie: Aero Technika Lotnicza)

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

RWD-9