HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-9

RWD-9

RWD-9 OK-AMD, nr start. 54, nr fabr. 98, wyposa¿ony w silnik Walter Bora. Malowanie identyczne jak w przypadku OK-AMC. Na samolocie tym Jan Anderle uzyska³ w Challenge'34 ósme miejsce.

 

(zdjêcie: Aero Technika Lotnicza)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.