HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-9

RWD-9

Prototyp RWD-9 (nr. fabr. 72), wyposa¿ony w silnik Menasco. Samolot sfotografowany na terenie DWL najprawdopodobniej zim¹ 1933/1934.
 

(zdjêcie: Aeroplan)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.