RWD-4

RWD-4

RWD-4 (SP-AGP) sfotografowany na lotnisku Okêcie. W póŸniejszym okresie samolot ten otrzyma³ na stateczniku pionowym napis RWD-4,  a na sterze kierunku znak Aeroklubu Warszawskiego.
 

(zdjêcie: Skrzydlata Polska)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.