RWD-4

RWD-4

RWD-4 (SP-AEY) nale¿¹cy do Aeroklubu Lwowskiego. Uwagê zwracaj¹ wiêksze, prostok¹tne lotki. Samolot malowany by³ na srebrno z zielonymi elementami dekoracyjnymi. Znaki rejestracyjne - czarne. Egzemplarz ten by³ w eksploatacji a¿ do 1936 roku.
 

(zdjêcie: Lotnictwo z szachownic¹ nr 7)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.