RWD-4

RWD-4

RWD-4 (SP-AEK), nale¿¹cy do Aeroklubu Poznañskiego. Ca³y samolot malowany w kolorze srebrnym. Elementy dekoracyjne - ciemnob³êkitne. Znaki rejestracyjne - czarne.
 

(zdjêcie: Aero Technika Lotnicza)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.