RWD-4

RWD-4

RWD-4 (SP-AEK) sfotografowany 25 wrzeœnia 1931 roku na Lotnisku Mokotowskim w Warszawie podczas IV Krajowego Konkursu Samolotów Turystycznych. Na samolocie tym startowa³ pilot Aeroklubu Poznañskiego Edmund Ho³odyñski. Na pierwszym planie przód samolotu PZL-5.
 

 

(zdjêcie: archiwum autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.