RWD-17 W

Prototyp RWD-17 W (SP-BPB). Oficjalnie samolot ten nale¿a³ do Aeroklubu Gdañskiego. Samolot malowany na kolor srebrny. Elementy dekoracyjne - czerwone. Znaki rejestracyjne - czarne.
 

 

(zdjêcie: Skrzydlata Polska)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.