RWD-17

Drugie ujêcie RWD-17 SP-BOC. Na drugim planie widoczne dwa RWD-8 pws: SP-BBB i SP-BAZ. Obydwie te maszyny nale¿a³y do Aeroklubu Lwowskiego. Fotografia zosta³a wykonana na terenie Szko³y Pilotów w Œwidniku.
 

 

(zdjêcie: "Modelarz")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.