RWD-17

Prototyp RWD-17 (SP-BMX). Ca³y samolot srebrny. Elementy dekoracyjne - czerwone. Znaki rejestracyjne oraz nazwa "TARNOPOL" - czarne.
 

 

(zdjêcie z ksi¹¿ki A. Onoszki "Mimo wszystko lataæ")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.