RWD-16 bis

RWD-16 bis

Widok na klapy oraz podwozie prototypu RWD-16 bis (SP-BNM). Uwagê zwraca srebrny kolor górnej czêœci amortyzatorów powozia.

 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.