RWD-16 bis

Drugi egzempla¿ RWD-16 bis (SP-BPC). Doœæ dobrze widoczna poprawiona, druga wersja statecznika pionowego. Ca³y samolot jasnoniebieski, w³¹cznie ze sterem kierunku. Znaki rejestracyjne, nazwa typu oraz elementy dekoracyjne - granatowe.

 

(zdjêcie z ksi¹¿ki A. Glassa i L. Dulêby "Samoloty RWD")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2007, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.