RWD-16 bis

Prototyp RWD-16 bis (SP-BNM) w swojej pierwotnej wersji, podczas badañ w ITL o czym œwiadczy bia³y ster kierunku. Ca³y samolot malowany na kolor jasnoniebieski. Znaki rejestracyjne, nazwa typu oraz elementy dekoracyjne - granatowe.

 

(zdjêcie: Skrzydlata Polska)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2007, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.