RWD-16 bis

Widok na przedni¹ czêœæ kad³uba prototypu RWD-16 bis (SP-BNM). Uwagê zwraca dobrze widoczny sposób otwierania kabiny za³ogi.

 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2007, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.