RWD-15

Prototyp RWD-15 (SP-BFX). Ca³y samolot w kolorze srebrnym. Elementy dekoracyjne czerwone. Znaki rejestracyjne czarne. Po sprzedaniu do Palestyny samolot zachowa³ to samo malowanie. Zmieniono jedynie znaki rejestracyjne na VQ-PAE.
 

(zdjêcie: ?)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.