HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-15

Widok na przód prototypu RWD-15. Samolot malowany by³ na kolor zielony. Maskê silnika pozostawiono w naturalnym kolorze blachy.

 

 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.