HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-11

Kabina pilota RWD-11

Tak wygl¹da³a kabina pilota w RWD-11 (SP-ASX).
 

(zdjêcie ze zbiorów autora)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.