HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-11

RWD-11

RWD-11 (SP-ASX), sfotografowany na Lotnisku Okêcie. Samolot ma ju¿ wyd³u¿ony przód kad³uba oraz zlikwidowane górne oszklenie kabiny pilota. Usterzenie kierunkowe jest jeszcze pojedyñcze.
 

(zdjêcie: Aero - Technika Lotnicza)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.