HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-11

RWD-11

RWD-11 (SP-ASX) sfotografowany na lotnisku Okêcie.

Aby obejrzeæ detale samolotu nale¿y klikn¹æ na odpowiedni fragment fotografii.
 

(zdjêcie ze zbiorów Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.

Kliknij by powiêkszyæ Kliknij by powiêkszyæ Kliknij by powiêkszyæ Kliknij by powiêkszyæ Kliknij by powiêkszyæ