HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-11

RWD-11

RWD-11 (SP-ASX) w swojej ostatecznej wersji. Uwagê zwraca podwójne usterzenie kierunkowe.
 

(zdjêcie z broszury "Dzieje narodu i pañstwa polskiego" - tom III/63 - "Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.