HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

RWD-10 (SP-BMA), sfotografowany na terenie D.W.L. Samolot ten otrzyma³ Aeroklub Lwowski. Dobrze widoczna dolna powierzchnia p³ata malowana na czerwono. Nad znakami rejestracyjnymi czerwony napis "SZCZʌLIWY LOS C".
 

(zdjêcie: Skrzydlata Polska)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.