HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-10

Pierwszy seryjny RWD-10 (SP-BGY, nr fabr. 233) zbudowany wiosn¹ 1937 roku. Uwagê zwraca nietypowe dla tego typu samolotu malowanie kó³ - czerwone zamiast srebrnego.
 

(zdjêcie ze zbiorów Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005 - 2006, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.