HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
RWD-10

RWD-10

Prototyp RWD-10 (SP-ALC) w pierwotnej wersji. Dobrze widoczne oprofilowanie pomiêdzy skrzyd³em a kad³ubem, które by³o powodem niestatecznoœci kierunkowej samolotu.
 

(zdjêcie z ksi¹¿ki K. Chorzewskiego "Z dawnych lotów")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.