RWD-1

RWD-1 - widok z przodu. Uwagê zwraca dobrze widoczna lekka asymetrycznoœæ silnika.

 

(zdjêcie ze zbiorów Romana Postka)

 

Teksty i opracowanie: (c) 2005, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.