Czajka

Czajka

Czajka kabinkowa (SP-287) sfotografowana w Bezmiechowej.
 

(zdjêcie z ksi¹¿ki A. Olejki "Szybowce nad Bieszczadami")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2014, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.