Czajka

Czaka

Jedna z pierwszych dwóch Czajek I wyprodukowanych przez D.W.L., sfotografowana podczas lotów w Bezmiechowej w maju 1931 roku.
 

(zdjêcie z ksi¹¿ki K. Chorzewskiego "Z dawnych lotów")

 

Teksty i opracowanie: (c) 2004 - 2014, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.