Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 801 - SP- 825

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-801

... ... ... ... --    
SP-802 ... ... ... ... --    
SP-803 ... ... ... ... --    
SP-804 Czajka bis ... ... ... --    
SP-805 Czajka bis ... Szk. Szyb. w Tęgoborzu ... --     
SP-806 ... ... ... ... --    
SP-807 ... ... ... ... --    
SP-808 ... ... ... ... --    
SP-809 ... ... ... ... --    
SP-810 ... ... ... ... --    
SP-811 ... ... ... ... --    
SP-812 ... ... ... ... --    
SP-813 ... ... ... ... --    
SP-814 ... ... ... ... --    
SP-815 ... ... ... ... --    
SP-816 ... ... ... ... --    
SP-817 ... ... ... ... --    
SP-818 ... ... ... ... --    
SP-819 ... ... ... ... --    
SP-820 ... ... ... ... --    
SP-821 ... ... ... ... --    
SP-822 ... ... ... ... --    
SP-823 ... ... ... ... --    
SP-824 ... ... ... ... --    
SP-825 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski