Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 776 - SP- 800

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-776

... ... ... ... --    
SP-777 ... ... ... ... --    
SP-778 ... ... ... ... --    
SP-779 ... ... ... ... --    
SP-780 ... ... ... ... --     
SP-781 ... ... ... ... --    
SP-782 ... ... ... ... --    
SP-783 ... ... ... ... --    
SP-784 ... ... ... ... --    
SP-785 ... ... ... ... --    
SP-786 ... ... ... ... --    
SP-787 ... ... ... ... --    
SP-788 ... ... ... ... --    
SP-789 ... ... ... ... --    
SP-790 ... ... ... ... --    
SP-791 ... ... ... ... --    
SP-792 ... ... ... ... --    
SP-793 Sroka ... Szk. Szyb. w Tęgoborzu ... --    
SP-794 ... ... ... ... --    
SP-795 ... ... ... ... --    
SP-796 ... ... ... ... --    
SP-797 ... ... ... ... --    
SP-798 ... ... ... ... --    
SP-799 ... ... ... ... --    
SP-800 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski