Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 576 - SP- 600

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-576

... ... ... ... --    
SP-577 ... ... ... ... --    
SP-578 ... ... ... ... --    
SP-579 ... ... ... ... --    
SP-580 ... ... ... ... --     
SP-581 ... ... ... ... --    
SP-582 ... ... ... ... --    
SP-583 ... ... ... ... --    
SP-584 ... ... ... ... --    
SP-585 ... ... ... ... --    
SP-586 ... ... ... ... --    
SP-587 ... ... ... ... --    
SP-588 ... ... ... ... --    
SP-589 ... ... ... ... --    
SP-590 ... ... ... ... --    
SP-591 ... ... ... ... --    
SP-592 ... ... ... ... --    
SP-593 ... ... ... ... --    
SP-594 ... ... ... ... --    
SP-595 ... ... ... ... --    
SP-596 ... ... ... ... --    
SP-597 ... ... ... ... --    
SP-598 ... ... ... ... --    
SP-599 ... ... ... ... --    
SP-500 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski