Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 426 - SP- 450

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-426

... ... ... ... --    
SP-427 ... ... ... ... --    
SP-428 ... ... ... ... --    
SP-429 ... ... ... ... --    
SP-430 ... ... ... ... --     
SP-431 ... ... ... ... --    
SP-432 ... ... ... ... --    
SP-433 ... ... ... ... --    
SP-434 ... ... ... ... --    
SP-435 ... ... ... ... --    
SP-436 ... ... ... ... --    
SP-437 ... ... ... ... --    
SP-438 ... ... ... ... --    
SP-439 ... ... ... ... --    
SP-440 ... ... ... ... --    
SP-441 ... ... ... ... --    
SP-442 ... ... ... ... --    
SP-443 ... ... ... ... --    
SP-444 ... ... ... ... --    
SP-445 ... ... ... ... --    
SP-446 ... ... ... ... --    
SP-447 ... ... ... ... --    
SP-448 ... ... ... ... --    
SP-449 ... ... ... ... --    
SP-450 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski