Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 376 - SP- 400

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-376

... ... ... ... --    
SP-377 ... ... ... ... --    
SP-378 ... ... ... ... --    
SP-379 ... ... ... ... --    
SP-380 ... ... ... ... --     
SP-381 ... ... ... ... --    
SP-382 ... ... ... ... --    
SP-383 ... ... ... ... --    
SP-384 ... ... ... ... --    
SP-385 ... ... ... ... --    
SP-386 ... ... ... ... --    
SP-387 ... ... ... ... --    
SP-388 ... ... ... ... --    
SP-389 ... ... ... ... --    
SP-390 ... ... ... ... --    
SP-391 ... ... ... ... --    
SP-392 ... ... ... ... --    
SP-393 ... ... ... ... --    
SP-394 ... ... ... ... --    
SP-395 ... ... ... ... --    
SP-396 ... ... ... ... --    
SP-397 ... ... ... ... --    
SP-398 ... ... ... ... --    
SP-399 ... ... ... ... --    
SP-400 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski