Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 176 - SP- 200

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-176

... ... ... ... --    
SP-177 ... ... ... ... --    
SP-178 ... ... ... ... --    
SP-179 ... ... ... ... --    
SP-180 ... ... ... ... --     
SP-181 ... ... ... ... --    
SP-182 ... ... ... ... --    
SP-183 ... ... ... ... --    
SP-184 ... ... ... ... --    
SP-185 ... ... ... ... --    
SP-186 ... ... ... ... --    
SP-187 ... ... ... ... --    
SP-188 ... ... ... ... --    
SP-189 ... ... ... ... --    
SP-190 ... ... ... ... --    
SP-191 ... ... ... ... --    
SP-192 ... ... ... ... --    
SP-193 ... ... ... ... --    
SP-194 ... ... ... ... --    
SP-195 ... ... ... ... --    
SP-196 ... ... ... ... --    
SP-197 ... ... ... ... --    
SP-198 ... ... ... ... --    
SP-199 ... ... ... ... --    
SP-200 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski