Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 126 - SP- 150

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-126

... ... ... ... --    
SP-127 ... ... ... ... --    
SP-128 ... ... ... ... --    
SP-129 ... ... ... ... --    
SP-130 ... ... ... ... --     
SP-131 ... ... ... ... --    
SP-132 ... ... ... ... --    
SP-133 ... ... ... ... --    
SP-134 ... ... ... ... --    
SP-135 ... ... ... ... --    
SP-136 ... ... ... ... --    
SP-137 ... ... ... ... --    
SP-138 ... ... ... ... --    
SP-139 ... ... ... ... --    
SP-140 ... ... ... ... --    
SP-141 ... ... ... ... --    
SP-142 ... ... ... ... --    
SP-143 ... ... ... ... --    
SP-144 ... ... ... ... --    
SP-145 ... ... ... ... --    
SP-146 ... ... ... ... --    
SP-147 ... ... ... ... --    
SP-148 ... ... ... ... --    
SP-149 ... ... ... ... --    
SP-150 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski