Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 1151 - SP- 1175

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-1151

... ... ... ... --    
SP-1152 ... ... ... ... --    
SP-1153 ... ... ... ... --    
SP-1154 ... ... ... ... --    
SP-1155 ... ... ... ... --     
SP-1156 ... ... ... ... --    
SP-1157 ... ... ... ... --    
SP-1158 ... ... ... ... --    
SP-1159 ... ... ... ... --    
SP-1160 ... ... ... ... --    
SP-1161 ... ... ... ... --    
SP-1162 ... ... ... ... --    
SP-1163 ... ... ... ... --    
SP-1164 ... ... ... ... --    
SP-1165 ... ... ... ... --    
SP-1166 ... ... ... ... --    
SP-1167 ... ... ... ... --    
SP-1168 ... ... ... ... --    
SP-1169 ... ... ... ... --    
SP-1170 ... ... ... ... --    
SP-1171 ... ... ... ... --    
SP-1172 ... ... ... ... --    
SP-1173 ... ... ... ... --    
SP-1174 ... ... ... ... --    
SP-1175 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski