Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 1101 - SP- 1125

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-1101

... ... ... ... --    
SP-1102 Bąk I ... Aeroklub Śląski ... --    
SP-1103 ... ... ... ... --    
SP-1104 ... ... ... ... --    
SP-1105 ... ... ... ... --     
SP-1106 ... ... ... ... --    
SP-1107 ... ... ... ... --    
SP-1108 ... ... ... ... --    
SP-1109 ... ... ... ... --    
SP-1110 ... ... ... ... --    
SP-1111 ... ... ... ... --    
SP-1112 ... ... ... ... --    
SP-1113 ... ... ... ... --    
SP-1114 ... ... ... ... --    
SP-1115 ... ... ... ... --    
SP-1116 ... ... ... ... --    
SP-1117 ... ... ... ... --    
SP-1118 ... ... ... ... --    
SP-1119 ... ... ... ... --    
SP-1120 ... ... ... ... --    
SP-1121 ... ... ... ... --    
SP-1122 ... ... ... ... --    
SP-1123 ... ... ... ... --    
SP-1124 ... ... ... ... --    
SP-1125 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski