Powrót

 

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 1076 - SP- 1100

Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-1076

... ... ... ... --    
SP-1077 ... ... ... ... --    
SP-1078 ... ... ... ... --    
SP-1079 ... ... ... ... --    
SP-1080 Orlik I ... ... ... --     
SP-1081 Orlik I ... ... ... --    
SP-1082 Orlik I ... ... ... --    
SP-1083 Orlik I ... ... ... --    
SP-1084 Sroka ... ... ... --    
SP-1085 ... ... ... ... --    
SP-1086 ... ... ... ... --    
SP-1087 ... ... ... ... --    
SP-1088 PWS-101 ... ... ... --    
SP-1089 PWS-101 ... ... ... --    
SP-1090 ... ... ... ... --    
SP-1091 ... ... ... ... --    
SP-1092 ... ... ... ... --    
SP-1093 ... ... ... ... --    
SP-1094 ... ... ... ... --    
SP-1095 ... ... ... ... --    
SP-1096 ... ... ... ... --    
SP-1097 ... ... ... ... --    
SP-1098 ... ... ... ... --    
SP-1099 ... ... ... ... --    
SP-1100 Sokół bis ... ... ... --    

© 2003 - 2006
Robert Gujski