Powrót

aawm.JPG (4533 octets)

Skrzydła Polski

Rejestr polskich szybowców
SP- 1001 - SP- 1025

Znaki
rejestr.
Typ
szybowca
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

SP-1001

Orlik I ... ... ... --    
SP-1002 Orlik I ... ... ... --    
SP-1003 ... ... ... ... --    
SP-1004 ... ... ... ... --    
SP-1005 PWS-101 ... ... ... --   prototyp
SP-1006 PWS-101 ... ... ... --   prototyp
SP-1007 Sroka ... ... ... --    
SP-1008 ... ... ... ... --    
SP-1009 ... ... ... ... --    
SP-1010 ... ... ... ... --    
SP-1011 ... ... ... ... --    
SP-1012 ... ... ... ... --    
SP-1013 ... ... ... ... --    
SP-1014 ... ... ... ... --    
SP-1015 ... ... ... ... --    
SP-1016 ... ... ... ... --    
SP-1017 Czajka bis ... Szk. Szyb. w Tęgoborzu ... --    
SP-1018 ... ... ... ... --    
SP-1019 ... ... ... ... --    
SP-1020 ... ... ... ... --    
SP-1021 ... ... ... ... --    
SP-1022 ... ... ... ... --    
SP-1023 ... ... ... ... --    
SP-1024 ... ... ... ... --    
SP-1025 ... ... ... ... --    

© 2003 - 2004
Robert Gujski