Powrót

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BRA - SP-BRZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BRA

RWD-8 pws 410* Szkoła Pilotów w Łodzi 00-04-39 --    1939: YR-CRD
... SP-BRB RWD-8 pws 411* Szkoła Pilotów w Łodzi 00-04-39 --     
... SP-BRC RWD-8 pws 412* Szkoła Pilotów w Łodzi 00-04-39 --    
... SP-BRD ... ... ... ... ...     
... SP-BRE RWD-21 327 L.O.P.P. 00-07-39 --    
... SP-BRF RWD-21 328 Karol Wędziagolski (AWn) 00-07-39 -- Kalimagnezja oblot 18.07.39
18.09.1939 -> Łotwa
... SP-BRG RWD-21 329 L.O.P.P. 00-07-39 --   oblot 25.07.39
... SP-BRH RWD-21 330 L.O.P.P. 00-00-39 --     
... SP-BRJ ... ... ... ... ...     
... SP-BRK Bąk II ... Aeroklub Warszawski 00-05-39 -- Kolejarz Warszawski 13 1939: Rumunia 
... SP-BRL ... ... ... ... ...     
... SP-BRM RWD-21 331 Doświadczalne Warszaty Lotnicze 00-08-39 --    od 10.07.40: YR-AEZ
... SP-BRN ... ... ... ... ...    
... SP-BRO ... ... ... ... ...    
... SP-BRP ...  ... ... ... ...    
... SP-BRR ... ... ... ... ...    
... SP-BRS RWD-8 pws ... ... 00-00-39 ...   1939: zniszczony
... SP-BRT RWD-8 pws ... ... 00-00-39 --    
... SP-BRU RWD-13* 339* ... ... ...   1939: Rumunia
... SP-BRW ... ... .... ... ...    
... SP-BRX ... ... ... ... ...    
... SP-BRY ... ... ... ... ...    
... SP-BRZ ... ... ... ... ...    
* - dane prawdopodobne

© 2000 - 2020
Robert Gujski