Powrót

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1929-1939

SP-BJA - SP-BJZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BJA

RWD-8 pws 378 Szkoła Pilotów w Świdniku 00-09-37 -- "I. Lew Piekarski" Cechu m. st. Warszawy przekazany 2 lipca 1939
od 25.03.40: YR-PRX
... SP-BJB RWD-8 pws 379 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 --     
... SP-BJC RWD-8 pws 380 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 -- "II. Lew Piekarski" Cechu m. st. Warszawy przekazany 2 lipca 1939
... SP-BJD RWD-8 pws 381 Aeroklub Lwowski 00-09-37 --     
... SP-BJE RWD-8 pws 382 Szkoła Pilotów w Świdniku 00-09-37 -- Natronag od 20.06.40: YR-CFL
... SP-BJF RWD-8 pws 383 Aeroklub Pomorski 00-09-37 --   od 20.06.40: YR-CFJ
... SP-BJG  RWD-8 pws 384 Aeroklub Śląski 00-09-37 --   

09.39: zniszczony
we Lwowie

... SP-BJH RWD-8a pws 385 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 -- Dar Pracowników Modrzejowic od 28.04.40: YR-AOD
... SP-BJJ RWD-8 pws 386 Aeroklub Śląski 00-09-37 --    
... SP-BJK RWD-8 pws 387 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 --    
... SP-BJL RWD-8a pws 388 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 --   1939: YR-CRF
od 22.03.40: YR-CRB
... SP-BJM1 RWD-8 pws 389 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 00-00-38    
... SP-BJM2 RWD-13 TS 262 Aeroklub Krakowski 00-10-38 -- Ludovika 1939: Rumunia, nr 1
516 SP-BJN RWD-13 147 Jerzy Bajan / A.W. 06-10-36 --    
... SP-BJO1 RWD-8 pws 391 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 00-00-38    
... SP-BJO2 RWD-13 S  ... Szkoła Pilotów w Świdniku 00-11-38 -- Stefan Smólski  
... SP-BJP RWD-8 pws 392 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 -- Huta Silesia Zygmunt  
... SP-BJR1 RWD-8 pws 393 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 00-00-38    
... SP-BJR2 RWD-13 S  3... 2 Pułk Lotniczy 00-06-39 -- Św. Urszula oblot 14.06.39
... SP-BJS RWD-8 pws 394 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 --   od 28.03.40: YR-PSA
... SP-BJT RWD-8 pws 395 Szkoła Pilotów w Świdniku 00-00-37 -- Wawrzyniak 1939: YR-CAD
... SP-BJU1 RWD-8 pws 396 Ministerstwo Komunikacji 00-09-37 00-00-38    
... SP-BJU2 RWD-13 TS 278 Aeroklub Warszawski 00-00-38 --   1939: Rumunia, nr 3
... SP-BJW RWD-8 pws 397 Aeroklub Lubelski 00-00-37 -- Dar Ordynata Na Nieświeżu Księcia Leona Radziwiłła <- P.W. Łuck
... SP-BJX RWD-8 pws 398 Szkoła Pilotów w Świdniku 00-00-37 --    
... SP-BJY RWD-8 pws 399 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 -- "III. Lew Piekarski" Cechu m. st. Warszawy przekazany 2 lipca 1939
od 17.03.40: YR-BRB
... SP-BJZ RWD-8a pws 400 Ministerstwo Komunikacji 00-00-37 --   1939: Rumunia

© 2000 - 2019
Robert Gujski