Powrót

 

Skrzydła Polski

Rejestr polskich statków powietrznych
SP-BHA - SP-BHZ

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

...

SP-BHA

RWD-8a pws 355 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-05-37 --    od 16.03.40: YR-BRE
... SP-BHB RWD-8a pws 356 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-05-37 --    od 22.03.40: YR-CRO
od 16.04.40: YR-BRL
... SP-BHC RWD-8a pws 357 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-05-37 --   1939: YR-CAA
... SP-BHD RWD-8a pws 358 Ministerstwo Komunikacji 00-05-37 --    zniszczony w 1939
... SP-BHE RWD-8a pws 359 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-05-37 --   1939: Rumunia
... SP-BHF RWD-8a pws 360 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-05-37 --   od 10.06.40: YR-CAB
... SP-BHG RWD-8a pws 361 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-05-37 --    1939: Rumunia
... SP-BHH RWD-8a pws 362 Szkoła Pilotów w Masłowie 00-05-37 -- Eskadra Skarbowców od 20.06.40 do 12.07.52: YR-CFK
... SP-BHJ RWD-8a pws 363 P.W. Łódź 00-05-37 -- Pionier Autobusowy
Województwa Łódzkiego  
-> Szk. Pil. w Stanisławowie
od 10.07.40: YR-BRM
... SP-BHK RWD-8a pws 364 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-05-37 --   od 12.05.40 do 02.03.44: YR-CAC -> do 16.11.46: YR-CAO
... SP-BHL RWD-8a pws 365 Aeroklub Warszawski 00-05-37 -- Śmigły  
... SP-BHM RWD-8a pws 366 Szkoła Pilotów w Masłowie 00-05-37 30-08-38 Eskadra Skarbowców  rozbity 30.08.1938
... SP-BHN RWD-8a pws 367 ... 00-05-37 -- Eskadra Skarbowców
PLON I
 
... SP-BHO RWD-8a pws 368 P.W. Kraków 00-05-37 -- PLON II -> Szk. Pil. w Stanisławowie
od 10.07.40: YR-PRJ
... SP-BHP RWD-8a pws 369 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-05-37 --   1939: YR-PRI 
... SP-BHR RWD-8a pws 370 Aeroklub Warszawski 00-05-37 -- Eskadra Skarbowców  
... SP-BHS RWD-8a pws 371 Szkoła Pilotów w Świdniku 00-05-37 --    
... SP-BHT RWD-8a pws 372 Aeroklub Pomorski 00-05-37 --    
... SP-BHU RWD-8a pws 373 Aeroklub Krakowski 00-05-37 --    
... SP-BHW RWD-8a pws 374 Aeroklub Krakowski 00-05-37 --    
... SP-BHX RWD-8a pws 375 Aeroklub Krakowski 00-05-37 -- Katowice  
... SP-BHY RWD-8a pws 376 Aeroklub Lwowski 00-05-37 --    
... SP-BHZ RWD-8 pws 377 Aeroklub Śląski 00-05-37 --    

© 2000 - 2017
Robert Gujski