Powrót

 

Skrzydła Polski

Rejestr polskich statków powietrznych
wpisy 761 - 780
BL BN BO

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

761 ... ... ... ... ... ...    
762 ... ... ... ... ... ...    
763 ... ... ... ... ... ...    
764 SP-BLJ RWD-8 ... K.L. P.L.L. Lot / A.W. 00-00-38 --    zniszczony 09.39
765 ... ... ... ... ... ...    
766 ... ... ... ... ... ...    
767 ... ... ... ... ... ...    
768 SP-BNM RWD-16 bis ... Doświadczalne Warsztaty Lotnicze 00-00-38 --    
769 ... ... ... ... ... ...    
770 ... ... ... ... ... ...    
771 SP-ADD PWS-50 1 Z. Przeorski / A.P.P. 00-00-38 --    <- 93
772 ... ... ... ... ... ...    
773 ... ... ... ... ... ...    
774 SP-BOB RWD-17 270 Aeroklub Lwowski 00-10-38 --    
775 ... ... ... ... ... ...    
776 SP-OKW RWD-13 ... O. Kwieciński 00-12-39 --    
777 ... ... ... ... ... ...    
778 ... ... ... ... ... ...    
779 ... ... ... ... ... ...    
780 ... ... ... ... ... ...    

© 2011 - 2012
Robert Gujski