Powrót

 

Skrzydła Polski

Rejestr polskich statków powietrznych
wpisy 721 - 740
BK BL BM

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

721 SP-BKM RWD-8 192 Aeroklub Wileński 00-09-37 --    
722 SP-BLP2 RWD-10  252 (?) Aeroklub Warszawski 00-09-37 -- Tomaszowska Fabryka
Sztucznego Jedwabiu
 
723 SP-JOA RWD-8 ... Stanisław Zieliński 00-00-37 ...    
724 ... ... ... ... ... ...    
725 ... ... ... ... ... ...    
726 ... ... ... ... ... ...    
727 SP-BMT RWD-13 224 Aeroklub Warszawski 00-05-38 --   1939: YR-BMT
1950: SP-ARG
728 ... ... ... ... ... ...    
729 SP-BMD RWD-13 ... Aeroklub Warszawski 00-05-38 --    
730 ... ... ... ... ... ...    
731 ... ... ... ... ... ...    
732 ... ... ... ... ... ...    
733 ... ... ... ... ... ...    
734 ... ... ... ... ... ...    
735 ... ... ... ... ... ...    
736 ... ... ... ... ... ...    
737 ... ... ... ... ... ...    
738 SP-BLC RWD-8 206 Aeroklub Warszawski 00-06-38 --    
739 SP-BKZ RWD-8 203 Aeroklub Wileński 00-06-38 --    
740 ... ... ... ... ... ...    

© 2009 - 2017
Robert Gujski