Powrót

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939

Numery bierzące rejestru
wpisy 701 - 720
BK BL BM

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

701 SP-BLS RWD-10 ... Aeroklub Śląski 00-00-37 -- Śląsk XII  
702 SP-BLU RWD-10 ... Aeroklub Wileński 00-00-37 -- Dar Obwodów
Powiatowych L.O.P.P.
 
703 SP-BLW RWD-10 ... Aeroklub Łódzki 00-00-37 --    
704 SP-BLX RWD-10 ... Aeroklub Lwowski 00-00-37 -- Szczęśliwy Los A  
705 SP-BLY RWD-10 ... Aeroklub Lwowski 00-00-37 -- Szczęśliwy Los B  
706 SP-BLZ RWD-10 ... Aeroklub Gdański 00-00-37 --    
707 SP-BLT RWD-10 ... Aeroklub Poznański 00-00-37 --    
708 ... ... ... ... ... ...    
709 ... ... ... ... ... ...    
710 SP-BMP RWD-13 220 Aeroklub Pomorski 00-09-37 --    
711 SP-HZM RWD-13 221 Jan Rudowski / A.W. 00-09-37 --    1939: Rumunia, nr 9
712 SP-BKL RWD-8 191 Aeroklub Poznański 00-09-37 --    
713

SP-BMA

RWD-10 ... Aeroklub Lwowski 00-09-37 -- Szczęśliwy Los C  
714 SP-BMB RWD-10 ... Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-09-37 --    <- Szkoła Pilotów w Bielsku
715 SP-BMC RWD-10 ... Aeroklub Śląski 00-09-37 --     
716 SP-KTT RWD-10 245* Aeroklub Warszawski 00-09-37 -- Telefunken  
717 ... ... ... ... ... ...    
718 ... ... ... ... ... ...    
719 ... ... ... ... ... ...    
720 ... ... ... ... ... ...    
* - dane prawdopodobne

© 2008 - 2020
Robert Gujski