Powrót

 

Skrzydła Polski

Rejestr polskich statków powietrznych
wpisy 641 - 660
BK

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

641 ... ... ... ... ... ...    
642 ... ... ... ... ... ...    
643 SP-BKD RWD-8 184 Aeroklub Podlasko-Poleski 00-05-37 -- Polesie
Eskadra Polesia
 
644 SP-BKE RWD-8 185 Aeroklub Gdański 00-05-37 00-00-39 Eskadra Ziemii Białostockiej  
645 SP-BKF RWD-8 186 Aeroklub Gdański 00-05-37 -- Eskadra Ziemii Białostockiej 1939: Rumunia
646 ... ... ... ... ... ...    
647 SP-BKG RWD-8 187 Aeroklub Lwowski 00-05-37 -- Branka   
648 SP-BKH RWD-8 188 Aeroklub Lwowski 00-05-37 --    1939: YR-PRT
649 SP-BKJ RWD-8 189 L.O.P.P. 00-05-37 --    zniszczony 09.39
650 ... ... ... ... ... ...    
651 ... ... ... ... ... ...    
652 ... ... ... ... ... ...    
653 ... ... ... ... ... ...    
654 ... ... ... ... ... ...    
655 ... ... ... ... ... ...    
656 ... ... ... ... ... ...    
657 ... ... ... ... ... ...    
658 SP-BKK RWD-8 190 Aeroklub Warszawski 00-05-37 --    
659 ... ... ... ... ... ...    
660 ... ... ... ... ... ...    

© 2011
Robert Gujski