Powrót

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939

Numery bierzące rejestru
wpisy 621 - 640
BF BG

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

621* SP-BHG RWD-8a pws 361 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-04-37 --    1939: Rumunia
622* SP-BHH RWD-8a pws 362 Szkoła Pilotów w Masłowie 00-04-37 -- Eskadra Skarbowców od 20.06.40 do 12.07.52: YR-CFK
623* SP-BHJ RWD-8a pws 363 P.W. Łódź 00-04-37 -- Pionier Autobusowy
Województwa Łódzkiego  
-> Szk. Pil. w Stanisławowie
od 10.07.40: YR-BRM
624* SP-BHK RWD-8a pws 364 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-04-37 --   od 12.05.40 do 02.03.44: YR-CAC -> do 16.11.46: YR-CAO
625* SP-BHL RWD-8a pws 365 Aeroklub Warszawski 00-04-37 -- Śmigły  
626* SP-BHM RWD-8a pws 366 Szkoła Pilotów w Masłowie 00-04-37 30-08-38 Eskadra Skarbowców  rozbity 30.08.1938
627* SP-BHN RWD-8a pws 367 ... 00-04-37 -- Eskadra Skarbowców
PLON I
 
628* SP-BHO RWD-8a pws 368 P.W. Kraków 00-04-37 -- PLON II -> Szk. Pil. w Stanisławowie
od 10.07.40: YR-PRJ
629* SP-BHP RWD-8a pws 369 Szkoła Pilotów w Stanisławowie 00-04-37 --   1939: YR-PRI 
630* SP-BHR RWD-8a pws 370 Aeroklub Warszawski 00-04-37 -- Eskadra Skarbowców  
631 SP-BFR RWD-13 172 Kazimierz Ziembiński 00-04-37 ...   eksp: Palestyna
632 SP-BFU RWD-13 175 Ministerstwo Komunikacji 00-04-37 --   1939: Rumunia, nr 5
633 ... ... ... ... ... ...    
634 SP-BFY RWD-8 180 Aeroklub Podlasko-Poleski 00-05-37 -- Łuniniec  
635 ... ... ... ... ... ...    
636 ... ... ... ... ... ...    
637 SP-BFT RWD-13 174 Aeroklub Pomorski 00-05-37 -- Warszawianka 1939: YR-ROV, nr 13
638 SP-BGY RWD-10 233 Aeroklub Krakowski 00-05-37 --   1939: zniszczony
639 SP-BFW RWD-13 213 Aeroklub Warszawski 00-05-37 --    
640 ... ... ... ... ... ...    

© 2011 - 2020
Robert Gujski