Powrót

 

Skrzydła Polski

Rejestr polskich statków powietrznych
wpisy 621 - 640
BF BG

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

621 ... ... ... ... ... ...    
622 ... ... ... ... ... ...    
623 ... ... ... ... ... ...    
624 ... ... ... ... ... ...    
625 ... ... ... ... ... ...    
626 ... ... ... ... ... ...    
627 ... ... ... ... ... ...    
628 ... ... ... ... ... ...    
629 ... ... ... ... ... ...    
630 ... ... ... ... ... ...    
631 SP-BFR RWD-13 172 Kazimierz Ziembiński 00-04-37 ...   eksp: Palestyna
632 SP-BFU RWD-13 175 Ministerstwo Komunikacji 00-04-37 --   1939: Rumunia
633 ... ... ... ... ... ...    
634 SP-BFY RWD-8 180 Aeroklub Podlasko-Poleski 00-05-37 -- Łuniniec  
635 ... ... ... ... ... ...    
636 ... ... ... ... ... ...    
637 SP-BFT RWD-13 174 Aeroklub Pomorski 00-05-37 -- Warszawianka 1939: YR-ROV
638 SP-BGY RWD-10 233 Aeroklub Krakowski 00-05-37 --   1939: zniszczony
639 SP-BFW RWD-13 213 Aeroklub Warszawski 00-05-37 --    
640 ... ... ... ... ... ...    

© 2011
Robert Gujski