Powrót

 

Rejestr Polskich Statków Powietrznych 1922-1939

Numery bierzące rejestru
wpisy 481 - 500
AT AX AY BC

NBR Znaki
rejestr.
Typ
samolotu
Nr.
fabr.

Właściciel

Data
wpisu

Data
skreśl.

Nazwa

Uwagi

481 SP-ATJ1 RWD-13 132 Szkoła Pilotów w Bielsku 05-05-36 01-07-36 Wiarus  
482 SP-ATK RWD-13 133 Szkoła Pilotów w Bielsku 05-05-36 --   od 1939 do 06.09.42: YR-ROU, nr 7
483 SP-AYE RWD-8 121 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 --     
484 SP-AYF RWD-8 122 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 4  
485 SP-AYG RWD-8 123 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 --   1939: YR-BRG
486 SP-AYH RWD-8 124 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 1  
487 SP-AYJ RWD-8 125 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 2  
488 SP-AYK RWD-8 126 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 3 1939: YR-AOB
489 SP-AYL RWD-8 127 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 5  
490 SP-AYM RWD-8 128 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 --    
491 SP-ZHP RWD-8 129 Szkoła Pilotów w Bielsku 05-05-36 --   1939: Z.S.S.R.
492 SP-AYO RWD-8 130 Szkoła Pilotów w Bielsku  05-05-36 -- Podoficer 7   
493 SP-BCP PZL P-23 Karaś III Państwowe Zakłady Lotnicze 06-05-36 --    
494 SP-AXZ Balon E-2 31 Mościcki Klub Balonowy 11-05-36 -- Mościce I  
495 SP-ATN Balon WBS-1600 ... Aeroklub Lwowski - Sanok 11-05-36 -- Sanok  
496 SP-BCB RWD-8 136 Aeroklub Krakowski 30-05-36 --     
497 SP-BCT PZL P-23 Karaś 901 Państwowe Zakłady Lotnicze 15-06-36 --    
498 SP-AYZ PZL P-11 c 628 Państwowe Zakłady Lotnicze 16-06-36 00-00-36    
499 SP-BCX PWS-16 bis  024 Podlaska Wytwórnia Samolotów 17-06-36 --   nr wojsk.: 52-24
500 SP-BCC RWD-8 137 Aeroklub Warszawski 28-07-36 -- Kolejarz Warszawski V  

© 2013 - 2020
Robert Gujski