Numer
fabryczny
Typ
samolotu
Silnik
Numer silnika
Rejestracja
Numer wpisu
Data wpisu
Data skreœlenia
Uwagi
1939
307
RWD-13
Gipsy Major
5361
SP-BTH
...
39
...
przekazany
wojsku
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-BJO
...
05.39
...
 
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-BJR
...
06.39
...
Œw. Urszula
...
RWD-13 ST
PZIn¿ Major 4
...
SP-BNS
...
05.39
...
oblot 24.05.39
311
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 16.08.39
wojskowy
312
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 23.08.39
wojskowy
313
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 23.08.39
wojskowy
314
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 25.08.39
wojskowy
315
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 25.08.39
wojskowy
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
--
--
--
--
n/w 12.7
250-D
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-WTN
...
05.39
...
 
318
RWD-13
PZIn¿ Major 4
...
--
--
--
--
wojskowy
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-...
...
39
...
Lwów
n/w 12.5
...
RWD-13
Gipsy Major
...
SP-BOK
...
05.39
...
oblot 16.05.39
...
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
...
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
...
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
....
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
...
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
...
RWD-23
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
nieukoñczony
II prototyp
327
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRE
...
07.39
...
 
328
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRF
...
07.39
...
oblot 18.07.39
Kalimagnezja
329
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRG
...
07.39
...
oblot 25.07.39
330
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRH
...
39
...
 
331
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRM
...
08.39
...
 
332
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-KAR
...
07.39
...
oblot 12.07.39
...
RWD-15
Gipsy Six
...
...
...
...
...
 
...
RWD-15
Gipsy Six
...
...
...
...
...
 
335
RWD-15
Gipsy Six
...
SP-KAT
...
39
...
 
...
RWD-15
Gipsy Six
...
...
...
...
...
 
337
RWD-15
Gipsy Six
4181
SP-ALA
...
08.39
...
oblot 28.08.39
...
...
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...
...
...
...
...
...
 
...
...
...
...
...
...
...
...
 
346
RWD-17 bis
...
...
...
...
...
...
nieukoñczony

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2012, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.