Numer
fabryczny
Typ
samolotu
Silnik
Numer silnika
Rejestracja
Numer wpisu
Data wpisu
Data skreœlenia
Uwagi
1939
307
RWD-13
Gipsy Major
5361
SP-BTH
...
39
...
przekazany
wojsku
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-BNS
...
05.39
...
oblot 24.05.39
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-BJR
...
06.39
...
Œw. Urszula
...
RWD-23
Walter Mikron II
...
SP-BPO
...
39
...
prototyp
311
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 16.08.39
wojskowy
312
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 23.08.39
wojskowy
313
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 23.08.39
wojskowy
314
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 25.08.39
wojskowy
315
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
...
--
--
--
--
oblot 25.08.39
wojskowy
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
--
--
--
--
n/w 12.7
250-D
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-WTN
...
05.39
...
 
318
RWD-13
PZIn¿ Major 4
...
--
--
--
--
wojskowy
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-...
...
39
...
Lwów
n/w 12.5
...
RWD-13
Gipsy Major
...
SP-BOK
...
05.39
...
oblot 16.05.39
...
RWD-13
PZIn¿ Major 4
...
SP-DEO
...
39
...
...
RWD-13
PZIn¿ Major 4
...
SP-BNT
...
...
...
 
...
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
....
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
...
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
...
RWD-16 bis
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
 
327
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRE
...
07.39
...
 
328
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRF
...
07.39
...
oblot 18.07.39
Kalimagnezja
329
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRG
...
07.39
...
oblot 25.07.39
330
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRH
...
39
...
 
331
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BRM
...
08.39
...
 
332
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-KAR
...
07.39
...
oblot 12.07.39
...
RWD-15
Gipsy Six
...
...
...
...
...
 
...
RWD-15
Gipsy Six
...
...
...
...
...
 
335
RWD-15
Gipsy Six
...
SP-KAT
...
39
...
 
...
RWD-15
Gipsy Six
...
...
...
...
...
 
337
RWD-15
Gipsy Six
4181
SP-ALA
...
08.39
...
oblot 28.08.39
...
RWD-18
Cirrus Major
...
--
--
--
--
prototyp
...
RWD-13
...
...
--
--
--
--
nieukoñczony
...
RWD-13
...
...
--
...
--
--
nieukoñczony
...
RWD-13
...
...
--
--
--
--
nieukoñczony
...
RWD-13
...
...
--
...
--
--
nieukoñczony
...
RWD-13
...
...
--
--
--
--
nieukoñczony
...
RWD-13
...
...
--
...
--
--
nieukoñczony
...
RWD-23
Walter Mikron II
...
...
...
...
...
nieukoñczony
II prototyp
346
RWD-17 bis
...
...
...
...
...
...
nieukoñczony

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2016, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.