HISTORIA DOŒWIADCZALNYCH WARSZTATÓW LOTNICZYCH
Produkcja samolotów i szybowców


 

1923-1932
1933-1934
1935-1936
1937
1939
Wykaz prototypów

     
Numer
fabryczny
Typ
samolotu
Silnik
Numer silnika
Rejestracja
Numer wpisu
Data wpisu
Data skreœlenia
Uwagi
1938
259
RWD-13
Gipsy Major
80604 / DWL-23
...
...
...
...
 
260
RWD-13
Gipsy Major
80605 / DWL-24
...
...
...
...
 
261
RWD-13
Gipsy Major
80606 / DWL-25
...
...
...
...
 
262
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
2036
SP-BJM
...
10.38
...
Ludowika
...
RWD-13 ST
PZIn¿ Major 4
2040
SP-BNP
...
10.38
...
 
...
RWD-17 W
Bramo Sh-14a4
28147
SP-BPB
...
...
--
oblot 15.06.38
...
RWD-13
PZIn¿ Major 4
...
SP-ZAM
...
06.38
...
 
...
RWD-16 bis
Avia 3
...
SP-BNM
768
38
...
prototyp
...
RWD-8
PZIn¿ Junior
...
SP-BLJ
764
38
...
268
RWD-17
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BNZ
...
09.38
...
 
269
RWD-17
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BOA
...
09.38
...
 
270
RWD-17
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BOB
774
09.38
...
 
271
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOC
...
38
...
Granatowy ¯o³nierz
272
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOD
...
12.38
...
Gos³awice
273
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOE
...
12.38
...
Wieluñ
274
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOF
...
12.38
...
Dar Zak³adów Sp. Akc. Getleman w £odzi
275
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOG
...
38
...
 
276
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOH
...
38
...
 
277
RWD-17
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BOJ
...
12.38
...
Józefów - Micha³ów 
278
RWD-13 ST
PZIn¿ Major 4
...
SP-BJU
...
08.38
...
 
...
RWD-10
PZIn¿ Junior
...
SP-...
...
06.38
...
Nauczyciel Obwodu Lwowskiego
...
RWD-10
PZIn¿ Junior
...
SP-...
...
06.38
...
 
281
RWD-13
Gipsy Major
...
SP-B...
...
12.38
...
 
...
RWD-13
PZIn¿ Major 4
...
SP-OKW
776
12.38
...
 
283
RWD-13
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BNU
...
12.38
...
 
284
RWD-13
Gipsy Major
80647 / DWL-29
SP-BNW
...
11.38
...
 
285
RWD-13
Gipsy Major
... / DWL-22
SP-BNY
...
04.39
...
oblot 06.04.39
286
RWD-13
Gipsy Major
81655 / DWL-...
SP-BNX
...
06.39
...
oblot 31.05.39
...
RWD-13
PZIn¿ Major 4
...
SP-BGP
...
38
...
 
288
RWD-13
Gipsy Major
5371
SP-...
...
39
...
przekazany
wojsku
289
RWD-17 bis
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BOW
...
08.39
...
 
290
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOL
...
39
...
 
291
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOM
...
07.39
...
oblot 08.07.39
292
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BON
...
07.39
...
oblot 10.07.39
293
RWD-17 bis
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BOO
...
04.39
...
oblot 01.04.39
294
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOP
...
39
...
 
295
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOR
...
06.39
...
oblot 24.06.39
Starachowice I
296
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOS
...
07.39
...
oblot 13.07.39
Naczelny Wódz
297
RWD-17
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BOU
...
07.39
...
oblot 19.07.39
298
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOY
...
06.39
...
oblot 23.06.39
299
RWD-17
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BOZ
...
08.39
...
 
300
RWD-17
PZIn¿ Major 4
...
SP-BOT
...
07.39
...
 
301
RWD-17
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BOX
...
08.39
...
 
...
RWD-13 S
PZIn¿ Major 4
...
SP-BJO
...
11.38
...
Stefan Smólski
...
RWD-10
PZIn¿ Junior
...
SP-...
...
11.38
...
 
...
RWD-16 bis
Avia 3
...
SP-BPC
...
11.38
...
 
305
RWD-16 bis
RWD-21
Cirrus Minor
...
SP-BPE
...
11.38
...
prototyp
306 (?)
RWD-19
Gipsy Major
... / DWL-...
SP-BPD
...
39
...
prototyp

  
1923-1932
1933-1934
1935-1936
1937
1939
Wykaz prototypów

 

Teksty i opracowanie: (c) 2003 - 2016, Robert Gujski.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, bez zgody autora, zabronione.